O společnosti


Srdečně Vás vítáme na stránkách naší Realitní kanceláře NOVA s.r.o. 
Impulsem pro vznik naší společnosti je současný stav trhu s nemovitostmi, který stále ještě vykazuje velké množství nedostatků bránících úplné spokojenosti klienta a naplnění jeho potřeb v maximální možné výši. Rozhodli jsme se proto připojit se k realitním společnostem, které budují dobré jméno trhu a tak přispívají k rostoucí důvěře klientů svěřit prodej či koupi svých nemovitostí do rukou odborníků.

Nosnými prvky naší snahy je komplexnost služeb, rozpracovaný prezentační systém a v neposlední řadě též využití sítě internet, jako základního nástroje pro sdílení informací, komunikaci a řízení celé sítě naší společnosti.

Naším krédem je spokojený zákazník, který nás dále doporučí!
My z cechu makléřského se řídíme kodexem stavovské cti, neboť víme, že naše čest je důležitější než jakékoli hmotné statky, které v dnešní době tak často zastírají lidskou mysl.
Svou pílí a neustálým vzděláváním chceme dosáhnout úrovně, kdy na nás bude pohlíženo jako na důvěryhodné odborníky a ne jako na neumělé amatéry.
Může se stát, že se objeví překážky, které zabrání nebo zbrzdí náš postup k vysněnému cíli, ale to neznamená, že se svého postupu k tomuto cíli vzdáme, nebo že sejdeme z již jednou nastoupené cesty. 

A tak dovolte abychom pro stranu nabízející i poptávající nabídli tyto služby:

 zjištění potřeb a požadavků na prodej, koupi či pronájem nemovitostí (rodinné domy, byty rekreační chaty, pozemky a komerční nemovitosti)
 návrh vhodné strategie při realizaci obchodního případu
 spárování nabídky s databází naší poptávky
 profesionální propagaci na realitních serverech a ostatních periodikách
 zajištění zájemce podle dohodnutých podmínek
 řešení problematiky zadlužených nemovitostí
 vyhotovení znaleckého posudku a tržního ocenění, geometrických plánů, dělení pozemků kompletní právní servis
 vyřízení náležitostí stavebního spoření a hypotečních úvěrů
 převody členských práv a povinností k družstevním bytům
 a ostatní poradenství a konzultace

Těšíme se na Vás s ochotou a úsměvem na tváři!  
Tým pracovníků Realitní kanceláře NOVA s.r.o.